Nieuws/Wat U Zegt
1122360
Wat U Zegt

WUZmail: 'Hef het SCP maar op'

Het was groot nieuws op het NOS-journaal: onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concluderen dat de ouderen in ons land steeds minder arm zijn. Maar is er juist ook niet veel sluimerende en vaak niet direct zichtbare armoede onder de ouderen? Lezer Ben Boulonois uit het Noord-Hollandse Heiloo vindt dat het Planbureau enorm generaliseert. Wat hem betreft mag het bureau wegens gebrek aan meerwaarde direct worden opgeheven. 

Ben schrijft: "Mijn 82-jarige broer (ex-fabrieksarbeider) moet rondkomen van zijn AOW en een klein aanvullend pensioen. Dit pensioentje is nu nog maar netto 40 Euro, was voordien iets meer, maar is er door de nieuwe belastingmaatregelen per 1-1-2013 nog minder op geworden."

Hij vervolgt: "Hij is er dus, zoals zo velen, op achteruit gegaan. En ga eens kijken bij de voedselbanken: daar staan veel oudjes in de rij, vast niet omdat zij het zo rijk hebben. Conclusie: Hef dat Sociaal Cultureel Planbureau in zijn geheel op want de meerwaarde van deze club is totaal onduidelijk. Bovendien bespaart het de Staat vele onnuttige ambtenaren.

B. Boulonois (Heiloo)

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl