Nieuws/Wat U Zegt
1122466
Wat U Zegt

’Een goede jager heeft meer liefde voor de natuur dan een politicus’

Uitslag Stelling: Nodig voor wildbeheer

Het voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks om de plezierjacht op fazant, wilde eend, konijn, haas, houtduif en patrijs te verbieden, verdeelt de deelnemers aan de Stelling van de Dag duidelijk in twee kampen, waarbij de tegenstanders van een verbod met 53% een nipte meerderheid halen.

„Zo’n verbod is slecht voor het behoud van fauna en flora in Nederland en bovendien gebaseerd op vals sentiment.” Zo langzamerhand wordt alles in Nederland verboden, wordt er gefoeterd. „Niets mag meer in dit land behalve belasting betalen. Stop die regeltjesverzinners!”

De tegenstemmers vinden ’plezierjacht’ in de eerste plaats al een totaal verkeerd gekozen woord. Beter is het te spreken over ’beheersjacht’, zeggen ze, en wie beheert heeft de verantwoording voor een juiste balans in de natuur. We kunnen niet zonder de jacht, meent deze groep. „Dankzij de jagers hebben we tegenwoordig nog weidevogels”, betoogt iemand. „ Een uitbreiding zou eerder aan de orde moeten zijn gezien de overlast van bijvoorbeeld de kraaiachtigen, ganzen en aalscholvers”, beargumenteert een ander.

De tegenstanders noemen een verbod ’uit de hand gelopen linkse betutteling’, ’groene terreur’, ’bedacht door leken, niet gehinderd door enige kennis van zaken’. „Dit soort fratsen komt uit de koker van wereldvreemde stedelingen die geen enkele binding meer hebben met de plattelandscultuur en natuur.” Ruim de helft van alle deelnemers is van mening dat jagers over het algemeen mensen zijn die het beste met de natuur voor hebben. „Ze reguleren de wildstand en menig jager is zich bewust wat wel en niet geschoten moet worden.”

Niet iedereen denkt daar zo over. „Er zijn jagers die schieten er maar op los ongeacht welk wild voor de loop komt”, reageert een respondent. Hij juicht een verbod op de plezierjacht dan ook van harte toe en met hem vele anderen. Er is niets lolligs aan dieren afschieten, aldus deze groep. „De beestjes met honden opjagen en dan afschieten, wat is daar plezierig aan?” Ze zoeken maar een andere hobby, stellen sommigen. „Laat ze maar op kleiduiven schieten of naar de kermis gaan.” Menigeen merkt op dat het jachtverbod ook moet gelden voor leden van het koninklijk huis.

Een aantal jastemmers heeft negatieve ervaringen. „Ik woonde in een natuurgebied en kon soms het huis niet uit door ’jagers’ die zelfs in de achtertuin op de kat schoten”, zegt er een. Een ander: „Wij wonen in een klein buurtschap waar de natuur mooi is en waar in het jachtseizoen alles wordt afgeknald. Met z’n zessen op een rij voor één eend.” Velen vinden de jacht ook niet meer van deze tijd. „Er zit minder klein wild dan vroeger. Wanneer er te veel van is, mag men van mij uitdunnen, anders geweer in de kast laten.”

Jagen zou straks alleen nog maar mogen in het kader van natuurbescherming of schadebestrijding. Een goede zaak, vindt ruim de helft. „Alleen beroepsjacht toestaan in het kader van natuurbeheer of bij overschot.” Het verbod op de plezierjacht maakt onderdeel uit van het plan Mooi Nederland waarin PvdA, D66 en GroenLinks zich hard maken voor een betere bescherming van de natuur in Nederland.

Vrijwel alle stellingdeelnemers vinden goede natuur belangrijk en de meesten zien de noodzaak wel in van behoud en goed onderhoud van onze groene omgeving. Maar, voegt menigeen daaraan toe, laten we niet overdrijven. „Plaats niet overal hekken omheen en zet niet overal verbodsborden neer.”