Nieuws/Wat U Zegt
1124256
Wat U Zegt

Meepraten over taken buurtpolitie een uitstekend idee

Uitslag Stelling: ’Agent te vaak onzichtbaar’

De burger moet kunnen meepraten over de agenda van de wijkagent. In de gemeente Arnhem gaat dat gebeuren. Een meerderheid van de gemeenteraad in deze stad stemde voor een plan van die strekking, en ook de meerderheid van de stemmers op de Stelling van de Dag vindt het een goed idee.

Een aantal van deze voorstanders ziet het wel voor zich: De buurtagent drinkt met bewoners een kop koffie in het buurthuis, of hij vraagt tijdens zijn rondje door de buurt en passant aan voorbijgangers of ze nog iets bijzonders gezien of gehoord hebben.

Tegenstanders vinden echter dat de politie beter autonoom kan optreden. „Gaat de burger met de grootste mond nu bepalen wat de politie gaat doen? Ik hoop het toch niet?”, merkt er een op. En: „Je bemoeien met gezagsdragers roept alleen maar vragen op en lost niets op.” Een ander zou eigenlijk niet zo goed weten wat hij zijn wijkagent zou moeten laten doen. „Hier gebeurt weinig tot niets.”

Opleiding

Politiemensen hebben een gedegen opleiding achter de rug waarin ze natuurlijk ook leren inspelen op wat er in buurten en op straten gebeurt. De helft van de deelnemers vindt inderdaad dat politiemensen zelf wel prima in staat zijn om te beoordelen wat ze moeten doen. „Ze kunnen prima hun boontjes doppen, daar hebben ze ons helemaal niet bij nodig”, zo schrijft iemand. Een ander: „De politie wordt toch al zo veel op de vingers gekeken”.

Want hoe zou u het vinden als leken zich zouden bemoeien met uw werk? Driekwart van de stemmers zou het niet fijn vinden als anderen die geen verstand hebben van hun vak op hun vingers zouden kijken. Overigens kunnen plannen als dat in Arnhem goed werken, zo schrijft een ervaringsdeskundige. „Samenwerken met de politie in een zogenaamd buurtpreventieplan werkt goed. Zo heb je meer ogen en oren in de wijk.”

In iedere buurt zijn wel mogelijkheden om mee te praten over beleid. Woningcorporaties, ambtenaren en politici leggen graag hun oor te luisteren op vergaderingen en inspraakavonden. Een goede zaak? Een krappe meerderheid vindt van wel. ’Het versterkt de onderlinge band tussen bewoners’, is het antwoord dat de meeste stemmen kreeg.Probleem

Van de stemmers kent maar iets meer dan een kwart zijn wijkagent persoonlijk. De rest zegt in meerderheid ’Ik zie hem nooit’. Dat vinden veel respondenten ook wel een probleem. Een van hen schrijft: „Hij zou bij mij wel vaker door de straat mogen fietsen.” Een ander geeft er de voorkeur aan als de buurtagent te voet door de wijk kan gaan. En: „Als de wijkagent vaker zijn gezicht zou laten zien, dan zouden kleine overtredingen vanzelf binnen de perken blijven.”

Van degenen die hun lokale agent wel kennen, zeggen de meesten hem vooral onopvallend te vinden. Verder zijn de stemmers wel overwegend positief over de wijkagent. Hem worden voor een politieman goede eigenschappen als ’kordaat’ en ’behulpzaam’ en ’een bemiddelaar’ toegekend. Maar weinig mensen vinden ’hun’ agent een lastpost of een bemoeial.

Hij is dus niet zichtbaar, maar hoe zou de ideale wijkagent moeten zijn? De meesten vinden dat hij juist wel veel op straat moet zijn en daarbij luistert naar de mensen.

En over wat de buurtpolitieman zou moeten doen, geeft onze dagelijkse enquête ook een tamelijk eensgezind beeld. Iemand schrijft mooi dat de buurtagent ambassadeur moet zijn van de politie in zijn eigen wijk, een aanspreekpunt van de politie-organisatie.

Concreet zien de stemmers dat hij de kleine criminaliteit oplost, en dan de problemen met hangjongeren te lijf gaat. Burenruzies oplossen is ook een taak waar de buurtpolitie zich populair mee kan maken.