1125372
Wat U Zegt

WUZmail: Verzwegen oorzaak bijensterfte

Elektrosmog is een grote bedreiging voor bijen, betoogt K. Teplá uit Voorburg, maar ook voor de menselijke gezondheid. "In het aan draadloze communicatie verslaafde Nederland verzwijgt men dit soort zaken graag. In het buitenland is men gelukkig voortvarender." Bent u bang voor microgolfstraling?

K. Teplá uit Voorburg:

Behalve chemische pesticiden vormt elektrosmog een grote bedreiging voor bijen – het verstoort hun navigatiesysteem, waardoor ze de weg terug naar hun koningin niet meer kunnen vinden. Maar in het aan draadloze communicatie verslaafde Nederland verzwijgt men dit soort zaken graag, evenals de risico’s van wifi, UMTS, DECT en andere microgolfstraling (ofwel magnetronstraling) voor de menselijke gezondheid.

In het buitenland is men gelukkig voortvarender. Franse scholen mogen geen wifi-netwerken hebben en scholieren onder de 15 jaar moeten hun mobieltjes thuis laten. De Duitse regering raadt draadloze thuisnetwerken af, zeker wanneer men (kleine) kinderen heeft. En wat doet men in Nederland? Enorm trots zitten wezen op een nieuw kolossaal flexplekken-kantoorpand voor ruim 4000 ambtenaren (daar zitten dus statistisch gezien enkele zwangere dames tussen), waar nagenoeg uitsluitend draadloos wordt gewerkt. En dat terwijl microgolfstraling tijdens de Koude Oorlog bewust als wapen werd ingezet om vijandelijk ambassadepersoneel ziek te maken!

Hopelijk komt de politiek nu wat sneller tot inkeer dan bij sigarettenrook en asbest het geval was ...