1126181
Wat U Zegt

’Kapitaalexport leidt tot een verarming van Nederland’

Uitslag Stelling: Handen af van pensioenpot

Pensioengelden gebruiken voor de financiering van de hypotheken van banken zou de huizenmarkt en daarmee de hele economie uit het slop kunnen halen. De meerderheid van de stemmers op De Stelling van de Dag zijn er tegen. Toch ziet ook een groot aantal er de voordelen van in.

De pensioenfondsen bulken van het geld en de banken hebben er juist tekort aan. Dus waarom niet met het geld van de pensioenfondsen hypotheken en leningen aan ondernemers financieren? Het staat in een plan dat voormalig thesauriër-generaal Kees van Dijkhuizen heeft gemaakt in opdracht van minister Stef Blok van Wonen. Pensioenfondsen krijgen een hoger rendement en de banken krijgen meer lucht doordat hun financieringskosten dalen.

Toch vindt bijna zestig procent van de stemmers op De Stelling van de Dag dit een slecht plan. De meerderheid van deze tegenstanders van dit pensioengelden-voor-hypotheken-idee vindt dat het geld voor de pensioenen is en daar mogen anderen niet aankomen. „Banken verliezen al op hun hypotheken. Moeten we ons pensioengeld daar dan ook aan opofferen?” merkt een van de stemmers op. Een ander vindt het plan slecht omdat de kredietcrisis in 2008 begon met slechte hypotheken. Hij wantrouwt de banken: „Ze gaan echt geen goede hypotheken met onze pensioenen financieren."

Voor degenen die wel gecharmeerd zijn van het plan pensioengeld te gebruiken om de banken te steunen, is het meest gekozen argument dat hypotheken juist een solide investering zijn. „De huizenprijzen zullen nooit zo hard dalen als de beurs”, betoogt een stemmer.

Een aantal stelt wel voorwaarden en vindt bijvoorbeeld dat de banken het door de pensioenfondsen geïnvesteerde geld alleen mogen gebruiken voor hypotheken met NHG of leningen voor starters. Iemand stelt voor het budget alleen in te zetten voor hypotheken van vijftig procent van de woningwaarde, zodat de investeerders maar weinig risico lopen.

Maar banken hebben het pensioengeld helemaal niet nodig. De rente is immers laag. Ruim twee derde van de respondenten op de dagelijkse enquête op de site van De Telegraaf gaat mee in deze redenering.

De meesten geloven dan ook niet dat dit idee het beste medicijn is voor de in het slop geraakte huizenmarkt. De meesten wijzen erop dat de nieuwe hypotheekregels met strengere inkomenseisen en de verplichting tot aflossen het huizen kopen voor met name starters moeilijk maakt.

Penarie

Een argument voor het pensioengeld-voor-hypothekenplan is de banken uit de penarie te helpen. Zij hebben meer geld uitstaan aan leningen dan dat er binnenkomt aan spaargeld. Voor het geld dat ze nodig hebben, moet er geld komen uit het niet altijd stabiele buitenland. Dat vindt een overgrote meerderheid van de stemmers een slechte zaak. „Kapitaalexport leidt tot een verarming van Nederland”, zo schrijft een van de respondenten.

Maar dat probleem oplossen? Niet van onze pensioencenten, zo vinden de meesten. „Ze halen alles maar uit die pot. Schandalig. Dat geld is voor degenen die er hun hele leven voor hebben gewerkt”, zo reageert iemand. Een flink aantal stemmers wijst erop dat het pensioen uitgesteld loon is, en dus van de pensioengerechtigden is. De term ’stelen’ valt vaak.

De pensioenfondsen hebben veel geld in kas. Een derde van de stemmers begrijpt niet waarom dat geld dan niet gebruikt wordt om de inkomens van de pensioengerechtigden in stand te houden. Nog een derde vindt gewoon dat iedereen daar met zijn handen vanaf moet blijven.

Het maakt een overgrote meerderheid van de stemmers daarom wel degelijk uit waarin het pensioengeld wordt geinvesteerd. „We kunnen het beter in Nederland investeren dan in clusterbommen en ander wapentuig”, zo schrijft iemand.

Als het geld maar niet naar de banken gaat, zoveel is duidelijk. „Fijn”, zo reageert iemand, „voor je het weet laten ze het weer verdampen.” Een respondent zegt: „Prima als dat geld naar de hypotheken gaat, maar niet naar de banken. Anders is het een investering in hun bonussen.”