Nieuws/Wat U Zegt
1128266
Wat U Zegt

’Logisch dat moeders minder werken, zij verdienen ook minder’

Uitslag Stelling: ’Mama mag thuis blijven’

Vrouwen met kinderen verdienen minder dan de helft van wat hun partners binnenbrengen, zo bleek van de week uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar is dat grote inkomensverschil eigenlijk een probleem? Die vraag verdeelt de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

De ene helft vindt het geen probleem als moeder veel minder geld mee naar huis neemt dan vader. „Iedereen mag zijn leven inrichten zoals hij dat wil”, is het meest gegeven argument hiervoor. De andere helft van de stemmers vindt het wel een probleem als moeders minder verdienen. Immers, vrouwen moeten niet afhankelijk worden van hun man en dus in principe voor zichzelf kunnen zorgen, zo vinden zij. Maar moeten moeders dan maar meer gaan werken?

Nee, zo vindt het overgrote deel van de respondenten. Onder de tegenstanders van de stelling zijn wel mensen die vinden dat vrouwen wel wat meer ambitie mogen hebben.

Vertroetelen

 „Er is geen ontwikkeld land waar vrouwen zo weinig werken als in Nederland. Ze willen zelf thuisblijven en hun kinderen suf vertroetelen.”

Er is ook iemand die aangeeft dat ze best meer zou willen werken maar dat haar werkgever er niet in meegaat. Het is voor de kinderen echter beter als mama thuis is, vindt een overgrote meerderheid. Verrassend is dat flink meer mannelijke dan vrouwelijke deelnemers die mening zijn toegedaan. „ De jeugd ontspoort, maar we laten ze door vreemden opvoeden. Dat zorgt voor veel problemen”, schrijft iemand.

Een ander vindt dat vrouwen gedwongen worden om te werken. „Heel veel verworvenheden worden onbetaalbaar als de vrouw thuis blijft.” En, schrijft een derde, vrouwen hebben het al zwaar genoeg. „Zij doen er ook nog vaak het huishouden en de kinderen bij. Dat is al een hele baan.”

Het ideale gezinsmodel volgens de stemmers is dan ook dat een van de partners veel thuis is voor de kinderen. Het liefste zien de stemmers het kostwinnersmodel met een thuisblijfmoeder of -vader. Een andere populaire variant is dat de een vaker thuis is met een deeltijdbaan en de ander fulltime aan de slag is.

De geemancipeerde varianten waarin zorg en werk eerlijk verdeeld zijn met allebei een fulltime- of parttimebaan, kregen veel minder stemmen. Maar stel dan dat moeder meer zou willen werken, dan wordt het haar ook nog eens onmogelijk gemaakt door de dure kinderopvang, zo vindt ruim de helft.

Gratis

„De oppas verdiende meer dan dat ik overhield, daarom ben ik maar gestopt met werken”, schrijft een moeder van drie. Iemand oppert de kinderbijslag maar helemaal af te schaffen en de opvang gratis te maken voor alle kinderen onder de 14 jaar. „Dan kan iedereen aan het werk.” Volgens een flink deel van de deelnemers aan onze dagelijkse enquête hebben vrouwen evenveel kansen op de arbeidsmarkt als mannen. Dat vinden de vrouwelijke deelnemers overigens wel in veel mindere mate dan de mannen. Maar waarom werken ze eigenlijk zo weinig?

Het vaakst werd gekozen voor de verklaring dat minder werken voor moeders een logische keuze is omdat ze al minder verdienen. Uit het CBS-onderzoek blijkt dit ook. Al is een vrouw even oud en even hoog opgeleid als een kinderloze man en heeft ze geen kinderen, dan verdient ze nog altijd tien procent minder dan die man. Maar dat is niet de schuld van de vrouwen zelf, vinden vooral de vrouwelijke respondenten.

De meeste stemmers vinden dat overheid en werkgevers moeten zorgen voor een gelijke beloning. Toch vindt ook iemand dat vrouwen niet meer verdienen. „Vrouwen in dezelfde functie presteren nou eenmaal minder dan mannen.” Maar aandacht voor de emancipatie, zoals vandaag op Internationale Vrouwendag, dat is volgens een overgrote meerderheid van de stemmers voor de vrouwen in Nederland niet meer nodig.