Nieuws/Wat U Zegt
1128668
Wat U Zegt

WUZmail: Parkeerellende

Binnen enkele jaren gaat de automobilist meer parkeergeld betalen (Tel 7/3) als hij een grote auto heeft. Parkeerbeheerders mopperen nu dat grote auto's soms twee parkeerplaatsen in beslag nemen. Pieter Brandhorst verwijt  ambtenaren niet met hun tijd mee te gaan en veel te kleine parkeerplaatsen aan te leggen. Bent u het met hem eens?

Pieter Brandhorst

Niet de automobilist parkeert verkeerd, maar de parkeerplaatsen zijn in Nederland veel te klein. De maat van een parkeerplaats komt uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Als je nu een middenklas auto vergelijkt met een middenklas auto van toen blijkt die ongeveer 1,5 keer groter te zijn. Zoals gewoonlijk slapen de ambtenaren en verzuimen de maat van de parkeerplaats aan te passen. Ook de breedte van de parkeerplaatsen langs de weg wordt niet aangepast, met als gevolg dat de spiegels van de auto worden afgereden. En wie is weer de dupe? De automobilist !!