Nieuws/Wat U Zegt
1128929
Wat U Zegt

WUZmail: Disfunctionerende bestuurders

Voorheen bestond er binnen het militaire systeem de zogeheten S5-status als je niet naar behoren functioneerde. Naar aanleiding van de ondergang van thuiszorgorganisatie Meavita, waar VVD-er Loek Hermans in de top zat, pleit Mario Verhees voor eenzelfde systeem voor bestuurders zodat ze niet keer op keer bij andere organisaties in de fout kunnen gaan. Bent u het met hem eens?

Mario Verhees

De VVD (Tel. 6 mrt.) vreest voor het lot van Loek Hermans. Maar bij de Overheid / Semioverheid werken wel meer bestuurders die niet optimaal functioneren, en vaak ook meer met hun eigen belang bezig zijn, dan het algemeen belang. Wordt het nu dan niet eens tijd dat we deze falende overheidsfunctionarissen dezelfde behandeling geven als onze dienstplichtige militairen van destijds?

Als je vroeger de militaire dienstplicht moest vervullen, en je functioneerde niet naar behoren, dan kreeg je misschien een S 5 status opgespeld,. Het nadeel daaraan was, dat je dan in de toekomst  een baan bij de Nederlandse overheid wel kon vergeten.

Zou het daarom niet rechtvaardig zijn, wanneer we bestuurders die niet functioneren, ook zo’n S 5 status op kunnen spelden, zodat we van deze bestuurders gevrijwaard blijven, want deze berokkenen in mijn ogen de Nederlandse economie een miljarden schade. In ieder geval veel meer dan die jonge militair van destijds.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl.