Nieuws/Wat U Zegt
1129074
Wat U Zegt

'Het risico is onaanvaardbaar, elke dode is er een te veel'

Uitslag stelling: Pil moet verboden worden

De Diane-35 pil moet van de markt, zo vindt ruim twee derde van de stemmers op de Stelling van de Dag. De anticonceptiepil is omstreden omdat volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen de afgelopen 25 jaar mogelijk elf vrouwen zijn overleden als gevolg van het innemen van de pil.

De anticonceptiepil zou de kans op trombose verhogen en als gevolg daarvan hartfalen en hersenbloedingen veroorzaken, soms dus met dodelijke afloop. De pil wordt vaak voorgeschreven aan vrouwen met acne en zware overbeharing. Dat de pil de kans op trombose verhoogt, staat overigens duidelijk in de bijsluiter. Wordt daardoor het nemen van de pil voor eigen risico?

De helft van de deelnemers aan onze dagelijkse enquête vindt van wel, de andere helft juist van niet. De Diane-35 pil bestaat inmiddels 25 jaar. Met de gemelde elf doden viel er dus gemiddeld nog niet eens een dode in de twee jaar. Is het dan geen overtrokken reactie om de pil uit de handel te nemen? Een twee derde meerderheid is het daar niet mee eens.

„Iedere dode is er een te veel”, schrijft iemand die vindt dat de pil van de markt moet verdwijnen. Een tegenstander van het verbod wijst er daarentegen op dat „er nog veel meer mensen dood gaan in de auto. Willen we dan excuses van de auto-industrie?”

Aanvaardbaar

Het risico dat iemand trombose oploopt als gevolg van het gebruik van de Diane-35 pil, wordt geschat op 25 op de 100.000. Een aanvaardbaar risico? Sommigen vinden van wel. Een kwart is het zelfs eens met de bewering ’Zware acne en overbeharing zijn erger dan een kleine kans op trombose’.

Een aantal stemmers spreekt ook de vurige hoop uit dat de pil niet van de markt wordt gehaald en voorgeschreven blijft worden als remedie tegen acne en overbeharing. Overigens geven ook reguliere anticonceptiepillen een weliswaar wat kleiner, maar toch ook verhoogd risico van trombose.

Gisteren werd bekend dat nog eens dertien vrouwen zijn overleden als gevolg van het gebruik van andere typen anticonceptiepillen. Vrouwen die een andere pil slikken dan de Diane-35, hebben een kans van 15 op 100.000 op trombose. Moet de pil dan niet helemaal verboden worden? Tien procent van de respondenten vindt dat inderdaad. Dertig procent vindt de kans op trombose bij alle pillen verwaarloosbaar klein. De helft vindt dat alleen de Diane-35 pil levensgevaarlijk is en moet verdwijnen.

De oplossing die het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen nu heeft voorgesteld, is de pil alleen te blijven voorschrijven aan vrouwen die hem al gebruiken. Dokters mogen dus geen recepten meer schrijven voor nieuwe gevallen. ’Een slap compromis’ is het antwoord waar de meeste deelnemers op hebben gestemd. Slechts een kwart vindt het een goede oplossing.

Een stemmer vertelt zijn dochter verloren te hebben aan de pil. „Helaas, een longembolie werd er toen gezegd.” Hij of zij schrijft verder: „Waarschijnlijk zijn er zo veel meer pildoden onder het tapijt geschoven.” De ouders van het slachtoffer Jilke de Vries beschuldigden twee weken geleden in deze krant artsen en producenten van de pil ervan de affaire in de doofpot te willen stoppen.

Een ruime meerderheid van bijna twee derde van de stemmers is het eens met deze visie. Maar wat zou de producent van de pil dan moeten doen? Stoppen met produceren, is het antwoord dat de meeste stemmen krijgt. Maar bijna evenveel stemmers vinden dat de producent geen blaam treft, omdat over de risico’s immers nooit geheimzinnig is gedaan.