Nieuws/Wat U Zegt
1129423
Wat U Zegt

’De regering zou ook eens naar de achterban moeten luisteren’

Uitslag Stelling: ’Praten kan geen kwaad’

Over de vraag of het verstandig is van de FNV om met het kabinet een gesprek aan te gaan over de verregaande bezuinigingen, bent u zeer verdeeld. Bijna de helft van u zegt ’ja’. De andere helft ’nee’. Zelden bent u zo verdeeld over de Stelling van de Dag. „Praten kan geen kwaad”, zegt u. „Het is volkomen zinloos”, haast een ander te zeggen. „Gewoon aan tafel gaan zitten en elkaar eens recht in de ogen kijken”, aldus een voorstander. „Met leugenaars en bedriegers kun je geen afspraken maken”, weet een tegenstander zeker.

Het FNV-ledenparlement vindt de plannen van het kabinet met betrekking tot de versobering van de WW en het versoepelen van het ontslagrecht onacceptabel. De leden vinden dan ook dat voorman Ton Heerts hier absoluut niet mee akkoord mag gaan. Daarmee lijkt een sociaal akkoord tussen regering, werkgeversorganisaties en vakbonden bij voorbaat kansloos.

Achterban

Een ruime meerderheid van 80 procent van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het eens met de FNV-achterban en vindt dat Ton Heerts absoluut niet mag instemmen met een versobering van de WW. „En de regering moet een voorbeeld nemen aan de FNV en zou ook eens moeten luisteren naar de achterban: het volk”, zegt u meesmuilend. U betoogt: „De FNV moet pas aanschuiven als de plannen rondom de WW en het ontslagrecht van tafel zijn.”

Dat zou een forse tegenvaller zijn voor de regering. Deze beoogt immers met deze maatregel een bezuiniging te realiseren van ruim één miljard euro per jaar. „Bezuiniging?” vraagt iemand zich cynisch af. „Oh, u bedoelt lastenverzwaring voor de burger!”

Het kabinet heeft aangekondigd in 2014 een extra bezuiniging te willen realiseren van 4,3 miljard euro. Heerts noemt dit onverantwoord. Van u is 81 procent het roerend met hem eens. „Zo wordt de economie nog verder geschaad”, zo houdt u de Haagse politici voor. „Er moeten juist loonsverhogingen komen. Dan wordt er weer meer besteed en trekt de economie aan.”

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) kan niet wachten om een gesprek aan te gaan met de sociale partners. „Er ligt een gouden kans voor de vakbeweging”, jubelde hij tijdens een televisie-uitzending. Van de respondenten vindt 71 procent dat nogal overdreven.Ruimte

Tachtig procent van u zegt er bovendien niets van te geloven dat er nog onderhandelingsruimte zou zitten in het al dan niet beperken van de WW. En de portemonnee trekken als er goede plannen op tafel komen? Ook dat gelooft 79 procent van u absoluut niet.

Volgens deskundigen zullen de vakbonden ondanks alle verzet toch gewoon het gesprek aangaan. Van u vindt 61 procent dat de vakorganisaties daarmee hun geloofwaardigheid verliezen. „Als de bonden akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen zeg ik mijn lidmaatschap van 38 jaar op”, zo verzekert u zelfs. „Niet praten is altijd fout”, zo houdt iemand anders de FNV voor. „Wie zwijgt, stemt toe. Deelnemen aan het gesprek is van wezenlijk belang. Of je het nu wel of niet eens bent met de voorstellen.”

Tot slot een ongevraagd advies aan de onderhandelaars: „Eerst communiceren, dan de grenzen in beeld brengen, daarna beslissen of er binnen die grenzen een akkoord te bereiken is.”