1133022
Wat U Zegt

WUZmail: Voorsprong in Europa

DSM, AkzoNobel en Shell klagen over concurrentienadeel als gevolg van de schaliegasrevolutie in Amerika (Tel. 21/02). Maar onze hoge fossiele energieprijzen bieden deze bedrijven juist enorme kansen. In plaats van mee te gaan in de schaliegasgekte kunnen ze een werkelijke economische voorsprong in Europa creëren door in te zetten op schone energie en de nieuwe technologieën die daarbij horen.

De banenwinst kan enorm zijn: in Duitsland leidde de Energiewende al tot 380.000 nieuwe banen. Door superefficiënte productie en innovatie kan de top van het Nederlandse bedrijfsleven juist zijn concurrentiepositie verstevigen.

Schone energie is immers onbeperkt en uiteindelijk onontkoombaar. Dat zou DSM, Shell en AkzoNobel toch moeten aanspreken als leden van The Dutch Sustainable Growth Coalition, een clubje zelfbenoemde groene voorlopers met duurzame pretenties?

Joris Thijssen, Greenpeace Amsterdam