1133099
Wat U Zegt

WUZmail: Friese folklore

Rob Koelewijn uit Sassenheim verwondert zich over het jaarlijks terugkomend ritueel van het kivietseieren zoeken. Dat kan anno 2013 toch wel anders, meent hij. Wat vindt u? De Friezen met rust laten of de kievietseieren?

Rob Koelewijn, Sassenheim:

Het is inmiddels een terugkomend ritueel: Friezen die de legsels van de kievit uit het nest willen halen, en natuurorganisaties die daartegen zijn. Ieder jaar treffen zij elkaar als kemphanen voor de rechtbank.

De Friezen, die als enige provincie van Nederland een vergunning krijgen om legaal broedende vogels te verstoren, verschuilen zich achter hun culturele historie. Zoals een Spanjaard het stierenvechten verdedigt, vinden de Friezen dat deze folklore tot in lengte van dagen in stand moet blijven.

Ruim 5000 Friezen hebben zich laten registreren en hebben hun ZGN-eierzoekkaart al in huis, en zijn klaar om de nesten leeg te halen. Het klinkt mij als westerling wel een beetje middeleeuws, en volgens mij is het in Friesland nu ook 2013.

Ervan uitgaand dat ze in Friesland inmiddels ook bijna allemaal een mobiele telefoon hebben, met daarin een digitale camera, zou het toch net zo spannend zijn een kievitsnest met eieren te zoeken, en als die gevonden is, het legsel te fotograferen en die door te mailen naar de Bond van Friese Vogel Wachten?

Zodat de kievit daarna in alle rust zijn eieren kan uitbroeden, en zijn kuikens groot kan brengen.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl