Nieuws/Wat U Zegt
1137407
Wat U Zegt

Stelling: Meldpunt zorgfraude broodnodig    

De PVV heeft een meldpunt in het leven geroepen voor fraude in de zorg. Volgens de PVV moet er 5 miljard euro op de zorg bespaard kunnen worden wanneer burgers hun vermoedens van fraude in de zorg kunnen aangeven. Vindt u dit een nuttig initiatief? Gaat u er gebruik van maken? En zijn burgers wel in staat om in te schatten of er gefraudeerd wordt?  

Doe mee aan de Stelling van de Dag (van 10.30 tot 15.30)

Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op onze internetsite.