Nieuws/Wat U Zegt
1138099114
Wat U Zegt

Lezers wijzen CNV-plan af om grote personeelstekorten

Uitslag Stelling: ’Minder werken loont niet’

Vakbond CNV wil dat Nederlandse bedrijven zo snel mogelijk een 30-urige werkweek invoeren om werkstress te verminderen. Maar niet alleen de meeste werkgevers zijn tegen, ook het gros van de stellingdeelnemers (58 procent) ziet dit niet zitten.

Veel tegenstanders wijzen op de huidige personeelstekorten in bepaalde sectoren van de economie. „Er is nu al een probleem om werknemers te vinden. Bij 30 uur werken per week zijn er 20 procent meer werknemers nodig. Dat kan niet”, luidt een nuchtere reactie. En een andere opponent van het CNV-plan merkt op: „Korter werken betekent ook minder inkomen. Bovendien, we komen al mensen te kort op de arbeidsvloer. Het zou beter zijn om velen uit bijvoorbeeld de bijstand te krijgen en daarna pas te denken over minder werken.” Weer een ander stipt aan dat Nederland al ’kampioen deeltijdwerken’ is: „Er wordt al door veel werknemers, vaak vrouwen, 30 uur of zelfs minder gewerkt.”

Het arbeidstekort in Nederland houdt veel deelnemers bezig. Zo wijst iemand erop dat korter werken in de bouw niet te doen is, maar dat het CNV deze sector veel meer moet promoten. „Met het huidige woningtekort zou er meer personeel moeten instromen vanuit het beroepsonderwijs. Nu is de bouw een soort ondergeschoven kindje. Als technische opleidingen meer gepromoot worden en bouwvakkers vooral beter betaald worden, stromen er vervolgens meer jongeren de bouwsector in.”

Een kortere werkweek wordt door velen (37 procent) wel omarmd, maar loon ervoor inleveren willen de meesten dan weer niet. „Niks inleveren, Spanje als voorbeeld nemen”, klinkt het. Spanje is het enige land ter wereld dat binnenkort gaat experimenteren met een vierdaagse werkweek met salarisbehoud. De Spaanse overheid maakt miljoenen ervoor vrij en bedrijven kunnen zich voor deze proef inschrijven.

Dat zien velen nog niet in Nederland gebeuren, maar een grote groep wil best wel een vierdaagse werkweek en sommigen zijn bereid loon in te leveren. „Mensen zijn nu te druk en hebben nergens fatsoenlijk tijd voor. Een kortere werkweek levert minder stress op en komt de mens op alle vlakken ten goede: de gezondheid, je kinderen opvoeden enz. Ik zie zelf louter voordelen en ben zelfs bereid er wel voor in te leveren.” Een ander ziet vier dagen werken als ideaal, maar pleit dan wel voor meer uren. Zo schrijft een voorstander hiervan: „Ik denk eerder aan 36 uur per week oftewel vier dagen van 9 uur per dag, met behoud van salaris. Dat zorgt mijns inziens voor een beter evenwicht tussen werk en privé.”

En de tegenstand vanuit de bedrijven wordt gepareerd met: „Werkgevers zijn altijd tegen werktijdverkorting. In het verleden waren ze tegen de vrije zaterdag en ook tegen 40 en 36 uur werken per week. Achteraf is gebleken dat alles toch goed ging en de winsten bleven stijgen. Dus kom maar op met die 30-urige werkweek.”

Maar niet iedereen wil de verantwoordelijkheid alleen bij de werkgever en/of de overheid leggen. Je hebt immers zelf ook een keuze voor je welzijn, redeneert een deelnemer, die meent: „Je moet altijd kijken wat je zelf wil en aankan, ondanks het personeelstekort in veel sectoren. Houd lichaam en geest gezond, je moet er een heel leven mee doen en dat wordt steeds vaker vergeten.”