Nieuws/Wat U Zegt
11408
Wat U Zegt

Brief 1

’Er is geen marktwerking’

Waarom zou ik nog een ziektekostenverzekering nemen? Het Centraal Plan Bureau heeft al aangekondigd dat voor alle verzekeraars het eigen risico stijgt tot €500. Dus betaal ik alle medicijnen zelf (ik ben chronisch ziek en dus bakken vol geld kwijt), bovenop de premie.

Tijd voor marktwerking? Nu: als ik niet genoeg geld heb om de premie te betalen (ik betaal dus premie + alle onkosten!) en ik neem geen zorgverzekering, dan krijg ik een boete. Probeer maar op 31 maart te wisselen van verzekeraar, bv naar eentje die een eigen risico van ’slechts’ €250 hanteert. Zolang dat niet kan, ís er geen marktwerking.

Een Nationaal Zorgfonds gaat alleen maar levens kosten. Ondanks het falen van weet ik hoeveel jaren ziekenfonds en zes decennia Sovjet-communisme denkt Roemer even op een namiddag, in een achterkamertje alle problemen te hebben opgelost.

De overheid is al eeuwenlang een private insteling, die niets doet voor (noch luistert naar) de burger.

Ludwig van El, Oostzaan