Nieuws/Wat U Zegt
1142602905
Wat U Zegt

’Plannen funest voor zorggebruiker’

De nieuwe plannen van het kabinet waaruit blijkt dat wijkzorg en huisartsen jhet met minder geld moeten doen, geven I. Zingel een angstig voorgevoel!

Waar zijn ze mee bezig? De bejaardenhuizen zijn gesloten, alle zorg kon thuis, door wijkverpleging en huisarts! Bejaardenzorg gecentraliseerd op één lokatie is slimmer dan dat verzorging op fiets door de wijk moet, met reistijd van 20 minuten tussen de adressen. Ook de huisartsen kregen het veel drukker door deze zorg thuis. Ook hebben zij het veel drukker door de zorg die vanuit de ziekenhuizen doorgeschoven wordt naar de huisarts. Deze plannen zijn funest voor zorg en zorggebruiker!

I. Zingel