Nieuws/Wat U Zegt
1144100
Wat U Zegt

WUZdiscussie: Nederlandse vrouw geen carrièrejager

Nederlandse vrouwen werken in vergelijking tot vrouwen in ons omringende landen vaker in deeltijd. En parttimers krijgen zelden een leidinggevende functie. Dat valt te lezen in een artikel op pagina Vrouw van de krant van woensdag 16 augustus. Staat de carrière van de man de vrouw in de weg? Discussieer mee.

Onderzoek van Anja Abentroth aan de Universiteit Utrecht wijst uit dat Nederlandse vrouwen niet echte carrièrejagers zijn. Mede door de hoge kosten van de kinderopvang werken vrouwen vaak in deeltijd. Moeten vrouwen meer doen om omhoog te komen op de maatschappelijke ladder? Geef uw mening.