Nieuws/Wat U Zegt
1147455851
Wat U Zegt

’Politiek bedrijven op thema’s’

Kabinet over links? Links en rechts zijn virtuele realiteiten van dezelfde medaille. Het zijn gecreëerde tegenstellingen die niet bestaan, vindt Rene Valkema.

Een kabinet over links ondemocratisch noemen is een vorm van ’oude politiek’. Als we werkelijk een nieuwe bestuurscultuur nastreven, dan moeten we meerdere partijen ’in de cirkel’ trekken rondom thema’s. Thema’s zoals klimaat, biodiversiteit, duurzame landbouw, rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten. Die thema’s gaan over ons voortbestaan als mens op een aarde die wordt uitgeput. Kortom: de thema’s binden samen, voorbij de schijnbare tegenstelling van links en rechts. Dat is nieuwe politiek voor het welzijn van allen.

Rene Valkema, Haren