Nieuws/Wat U Zegt
1154958339
Wat U Zegt

’Laat veehouders aan het woord’

Veehouders klagen soms steen en been. Als er tegenvallers zijn zoals de vogelziekte roepen ze onmiddellijk om geldelijke steun van de overheid. Want het boerenbedrijf is sappelen, is hun argument. Het voorstel van D66 om veeboeren uit te kopen, komt dan ook geroepen voor sommigen, denkt Loek Wollersheim.

Het aanbod om weidegronden in bouwgronden te mogen veranderen waarmee een grote bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van de stikstofuitstoot is een goed plan. Mooier kan je niet bedenken. Laten we nu eens ophouden elkaar vliegen af te vangen om politiek gewin. Laten we het de veeboeren zelf vragen. Dan zien we meteen of het echt sappelen is daar op die akkers en weilanden.

Loek Wollersheim, Almere