1162126
Wat U Zegt

WUZmail: Vertrouwen

Een stijging van ruim dertig procent doorvoeren voor de huur van een kluis en dan meer vertrouwen vragen in de Nederlandse banken, zoals topman Zalm van de ABN Amro doet. Dat staat volgens G. Vonk in schril contrast met elkaar. Bent u het met hem eens?

G. Vonk, Vijfhuizen:Topman Gerrit Zalm van staatsbank ABN Amro hoopt dat de politiek in 2013 positiever gaat spreken over banken, zodat het vertrouwen in banken groeit (Tel. 27/12). Ik vind dat staatsbank ABN Amro daaraan zelf ook wel een steentje kan bijdragen. Dat doet deze bank echter niet door de huurders van een bankkluisje afgelopen week een brief te sturen met de mededeling dat de huur in 2013 gaat stijgen van €56,75 naar €75. Dit is een kostenstijging van ruim 30 procent! De reden die de ABN Amro aanvoert voor deze stijging, is dat de kosten afgelopen jaren zijn gestegen. Als je in deze tijd met dergelijke zwak onderbouwde kostenstijgingen voor klanten komt, moet je niet gek staan te kijken dat het herstel van het vertrouwen in banken nog een heel lange weg heeft te gaan. Hopelijk vinden de banken ook na deze kerstdagen nog tijd voor bezinning.

Reageren op dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl