1162152
Wat U Zegt

<h2>’Als je alleen met geld gelukkig kan zijn, heeft je leven weinig zin’</h2> 

Uitslag Stelling: Gezondheid ’t belangrijkst

Geld maakt niet gelukkig en in zoverre is geld onbelangrijk, maar als je het niet hebt, groeien je zorgen en daarvan word je ongelukkig. Dat is in een notendop het antwoord van de deelnemers op de Stelling van de Dag ’Geld is onbelangrijk’. Een grote meerderheid stemde tegen de stelling. „Vertel maar eens aan de Belastingdienst dat het geld onbelangrijk is, die zijn het niet met je eens…”

„Geld maakt het leven gemakkelijker, maar gezondheid is het allerbelangrijkste en dat is niet te koop”, merkt een deelnemer op en daarin staat hij niet alleen. Bij 92 procent staat gezondheid in de top drie van belangrijke zaken in het leven. Zorgen voor de naasten en zelfontplooiing volgen op afstand.

Hebberig

Uw indruk is dat alles tegenwoordig meer om geld draait dan vroeger. Dat is een verkeerde ontwikkeling, vindt u. „Geld maakt meer kapot dan je denkt. Het stimuleert criminaliteit, mensen worden hebberig.”

Meer dan de helft van de stemmers vertelt dat de hoogte van zijn inkomen bepalend is voor het geluksgevoel. U zegt: Geld maakt niet gelukkig, maar ik ben liever ongelukkig mét geld. Met geld kan je beter en langer van je leven genieten, geld creëert mogelijkheden. Geld betekent onafhankelijkheid.

Geld wordt alleen onbelangrijk gevonden door de mensen die het hebben, zegt u. En aan de andere kant: Mensen die geen geld hebben en dit ook nooit zullen hebben, zijn degenen die altijd zeggen: Geld maakt niet gelukkig. Maar een stemmer merkt op: „Kijk naar arme landen; mensen hebben niets en lachen heel veel. Heel Nederland kijkt nors.”

Voor twee derde van het aantal deelnemers speelt de crisis hierbij geen rol. Zij voelen zich nu niet ongelukkiger dan voorheen. „Laten we dankbaar zijn voor wat we in dit mooie land hebben.” „Geluk zit ’m in tevreden en niet afgunstig zijn. Waardeer je gelukkige momenten”, beaamt een ander. „Geluk moet je in jezelf zoeken.”

Bijna de helft van de stemmers meent dat er een recht op welvaart bestaat en veel deelnemers (71 procent) denken recht te hebben op geluk, maar ze denken niet dat het een overheidstaak is om de burger gelukkig te maken. Wel zien velen een rechtstreeks verband tussen ons geluk en de maatregelen van de overheid: „We worden er ongelukkig van als de lasten van het leven zo duur zijn dat de leuke dingen niet meer betaald kunnen worden.”

Sommigen beamen dat er meer oog is voor de echt waardevolle aspecten van het leven, als er minder geld is. „We gaan meer voor elkaar zorgen en om elkaar denken met minder geld”, antwoordt een deelnemer, maar de meerderheid van 53 procent denkt er anders over.

Met de bewering dat geld de samenleving kapot heeft gemaakt, is 55 procent het eens. „Geld heeft ons geestelijk arm gemaakt”, zegt een stemmer en dat niet alleen: „Geld maakt onderlinge banden stuk”, en „geld en macht maken de mensheid en de aarde kapot.” In het leven gaat het om andere zaken en we moeten delen met elkaar, wordt gezegd. „Hoe meer de mensen vinden dat ze geld en materie moeten hebben, hoe meer ze zichzelf vergeten. Je eigen ik is de basis voor gezondheid en geluk.”

De meeste deelnemers vinden dan ook dat wij tevreden moeten leren zijn met minder. „De commercie en de reclame zorgen voor veel onvrede en een ongelukkig gevoel bij de mensen. De tv speelt daar een belangrijke (negatieve) rol in.” „En”, zo zegt een ander, „vooral bekende Nederlanders zorgen ervoor dat merken en dure kleding ertoe doen.”