1168601
Wat U Zegt

Meerderheid voor krachtenbundeling van EU-landen

Uitslag stelling: Eén krijgsmacht stap te ver

Nederland gaat met ruim twintig Europese landen intensief samenwerken op defensiegebied. Twee derde van de stellingdeelnemers vindt het goed dat Europa de krachten bundelt, maar één gezamenlijk Europees leger ziet de meerderheid niet zitten.

Een Europees leger gaat niet werken, stelt een respondent. ,,Veel te veel verschillende belangen.” Een andere stemmer vindt samenwerking goed, maar een gezamenlijke krijgsmacht een stap te ver. ,,Dat zal dan grotendeels betaald worden door Nederland. Wij zijn namelijk altijd het braafste jongetje van de klas.” Een ander veelgehoord argument tegen een gezamenlijk leger is het verlies aan soevereiniteit.

Voorstanders van een EU-leger zijn er ook. ,,Het is beter en goedkoper dan allemaal afzonderlijke legertjes”, stelt iemand. ,,Direct doen. Nu stellen we totaal niets voor”, meent een ander. Of zoals een deelnemer het verwoordt: ,,Van een Nederlands leger zijn China en Rusland echt niet onder de indruk, van een Europees leger héél misschien wel.”

De deelnemers zijn sceptisch over het vermogen van Europa om een slagvaardige defensiemacht op te zetten. ,,Zolang de beslissingsbevoegdheid bij zeer traag werkende parlementen blijft, wordt het niks’’, stelt iemand. Europa is volgens veel stemmers al te verdeeld om een gezamenlijk standpunt in te nemen, laat staan dat het een gemeenschappelijk leger kan opbouwen. ,,Op bijna alle fronten laat de EU zien hierin incompetent te zijn”, concludeert een lezer.

Toch worden de stappen die nu door de lidstaten worden gezet, toegejuicht. Zo omarmen zes op de tien het Nederlandse idee van een ‘militair Schengengebied’ waarbinnen troepen en materieel makkelijker grenzen kunnen passeren.

Veel respondenten zien de noodzaak van een sterk Europa. Mede door de Europese bezuinigingsdrift is de NAVO de afgelopen jaren flink verzwakt. Maar liefst 61 procent rekent niet op de helpende hand van de Verenigde Staten, wanneer het er op aankomt. Zes op de tien deelnemers zijn bang dat andere landen hier misbruik van zullen maken. Zo zegt iemand: ,,De VS is een aftakelende wereldmacht waarop we niet meer kunnen bouwen. Europa moet zichzelf zien te verdedigen tegen Russische agressie en niet verdeeld blijven.” Dat Amerika zijn handen van Europa aftrekt, is volgens een deelnemer niet gek. ,,De VS is de grootste netto betaler aan de NAVO en gaat afbouwen, terwijl de EU achterover leunt. We moeten daarom niet eeuwig op de VS leunen.”

Versterking van onze krijgsmachten is daarom hard nodig, vinden velen. De meerderheid ziet dit niet als onnodig provocerend naar landen als Rusland toe. Zo tempert een stemmer de angst voor het rode gevaar. ,,Er is alleen maar propaganda. Men wil ons doen geloven dat de Russen op ons zitten te wachten en er daarom een leger moet komen.”

Hoewel de verhoging van de defensiebegroting voor het herstel van de krijgsmacht oploopt tot 920 miljoen euro in 2020, vindt 55 procent van de deelnemers dit nog niet voldoende. Verreweg de meeste respondenten (83 procent) vinden dat Defensie zich minder moet richten op vredesmissies en dat er meer aandacht, geld en inspanning naar het verdedigen van de eigen grenzen moet gaan. ,,Vredesmissies kosten geld en levens en zijn volstrekt zinloos.”