Nieuws/Wat U Zegt
1170064690
Wat U Zegt

’Nederland niet volbouwen’

Er komt een noodplan om de stilgevallen bouw op gang te helpen. J.C. Rosmalen maant om voorzichtig te zijn en niet te hard van stapel te lopen.

Natuurlijk gun ik een iedereen woning, maar Nederland vol bouwen lijkt mij geen goede zaak. Het lijkt mij verstandiger de bevolkingsaanwas te beteugelen en de nu nog groene weiden en bossen te koesteren.

Een noodplan voor snelle woningbouw heeft reeds inzicht minder kwaliteit en desnoods opofferen van gebieden die wij in feite bestempelen als het groene hart van Nederland.

Bezint voor ge begint, zou ik zeggen. Beteugel bevolkingstoenamen.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk