Nieuws/Wat U Zegt
117332171
Wat U Zegt

Stemmers: Plafond instellen voor particuliere giften

Uitslag Stelling: ’Donaties openbaar maken’

Donaties aan politieke partijen moeten worden verboden, aldus driekwart van de stellingdeelnemers. Bedrijven proberen met donaties namelijk invloed te kopen, denkt het gros (92 procent). „Pure omkoperij, het grote geld regeert”, klinkt het.

De discussie over donaties aan politieke partijen laaide op nadat het CDA riante donaties ontving. Zo kreeg de partij maar liefst 1,2 miljoen euro van miljonair Hans van der Wind. ’Omdat hij zich goed in het gedachtegoed kan vinden’, verklaarde de trouwe donateur eerder. Daar geloven de stellingdeelnemers weinig van. „Zulke grote bedragen lokken beïnvloeding uit”, is een reactie. En men vreest voor ’Amerikaanse toestanden waarbij het grote geld wint’. „Pure omkoperij”, vindt iemand anders.

In het geval van de donatie aan het CDA vinden velen het verdacht dat deze slechts drie weken voor de verkiezingen werd gedaan. Menig stemmer verdenkt het CDA ervan zijn beleid te hebben aangepast na de donatie. Met name de wissel in het partijleiderschap roept bij de stemmers veel vragen op: „Wopke Hoekstra wordt partijleider en de heer van der Windt stort ineens veel geld. Vervolgens schrapt Hoekstra zonder overleg de verhoging minimumloon uit het partijprogramma, dit zegt toch genoeg”, aldus een respondent. Daarbij is Van der Wind ook voorzitter van de commissie fondsenwerving van het CDA, dus had hij sowieso invloed, denkt 87 procent.

De meeste deelnemers zien het liefst dat donaties vanuit bedrijven wordt verboden, particuliere donaties zouden wel toegestaan kunnen worden, mits er een donatieplafond komt, stelt men. „Bij grote bedragen ligt belangenverstrengeling voor de hand. In ieder geval een wettelijk plafond bepalen van rond de 5000 euro en alleen door particulieren.” Iemand anders oppert: „Voor de verkiezingen kun je eventueel aan de leden een extra privébijdrage vragen met een redelijk plafond.”

Een minderheid vindt het echter geen probleem als bedrijven aan politieke partijen doneren. „Politieke partijen hoeven niet onafhankelijk te zijn, sterker, ze zijn er juist om de samenleving te vertegenwoordigen. Bedrijven kunnen geen lid worden, dan blijft sponsoring over als middel om vertegenwoordigd te worden.” Iemand anders denkt er net zo over: „Het is goed om aan politieke partijen geld te doneren. Het wordt toch wel gedaan.” Echter, stelt deze deelnemer, openheid van zaken is hierbij van groot belang: „Het is belangrijk dat deze steun binnen drie maanden openbaar wordt gemaakt. Niet wachten tot het jaarverslag want dan riekt het wel naar beïnvloeding van partijprogramma’s. Ook moet de naam van bedrijf en/of donateur bekend worden gemaakt als het bedrag hoger is dan 750 euro.” Naar aanleiding van de ophef over donaties heeft het CDA de donaties openbaar gemaakt. Dat zouden partijen altijd moeten doen, vinden vrijwel alle deelnemers. Ook moet duidelijker worden waar het gedoneerde geld aan besteed wordt. „Donaties niet verbieden , maar wel openbaar maken wat er met de donatie gedaan wordt”, stelt iemand.

Hoewel 65 procent meent dat partijfinanciering alleen moet bestaan uit lidmaatschapsgeld en subsidies, denkt een minderheid dat donaties nu eenmaal nodig zijn: „Partijen kunnen niet bestaan van alleen contributie en subsidies. Dure campagnes moeten ergens van betaald worden.”