Nieuws/Wat U Zegt
1175234427
Wat U Zegt

’Sterk staaltje achterkamertjespolitiek’

Volgens Kees Dankers is er van ’nieuw leiderschap’ en transparantie vooralsnog weinig te merken.

De gang van zaken rondom de verkiezing van de voorzitter van de Tweede Kamer maakt pijnlijk duidelijk wat onder het nieuwe leiderschap van mevrouw Kaag moet worden verstaan, namelijk de oude achterkamertjespolitiek, maar dan nog vele malen erger.

Er klonken grote woorden van macht en tegenmacht, maar helder is dat Kaag alle macht naar zich toegetrokken heeft en dat Rutte nu naar haar pijpen danst.

Kees Dankers