Nieuws/Wat U Zegt
1177509834
Wat U Zegt

’Voer milieubelasting op houtstook in’

Per 1 januari 2020 wordt voor oude dieselauto’s de roettaks ingevoerd. Hierdoor betaalt men fors meer wegenbelasting. Wat ik mis in het milieubeleid, zegt Kees Taal, is dat er niets wordt gedaan aan de toenemende vorm van houtstook.

Nu de energieprijzen de pan uitrijzen, gaat men meer over op houtstook. Uit nieuw onderzoek is gebleken is dat de fijnstof die vrijkomt bij verbranding van hout, schadelijker is dan fijnstof die vrijkomt bij diesel. Houtrook is twaalf maal schadelijker dan sigarettenrook (bij eenzelfde rookdichtheid).

PAK’s en dioxine

Naast fijnstof en het nog gevaarlijker ultrafijnstof komen bij houtstook nog allerlei andere gifstoffen vrij zoals PAK’s, VOS, dioxine, koolmoxide en acroleïne. Al deze stoffen leveren een scala aan gezondheidsklachten op en zorgen voor een kortere levensverwachting.

Lijkt mij dan ook normaal dat hiervoor ook een vorm van milieubelasting moet worden toegepast. Hier lees of hoor ik niemand over. Of is het weer de (melkkoe) auto.

Kees Taal, Monster