Nieuws/Wat U Zegt
1177538
Wat U Zegt

WUZmail: Nivelleren in de dierenwereld

Allerlei diersoorten zijn beschermd, waardoor bouwplannen vertraging oplopen of helemaal niet doorgaan. "Waarom geniet de kip niet net zoveel bescherming?", vraagt  Wilma Beskers - ten Barge uit Borculo zich af. Hoe denkt u hierover?

Wilma Beskers - ten Barge uit Borculo:

De kip worden binnen 6 weken vetgemest voor consumptie. 's Nachts lopen hele families steenmarters hier over straat. Ze maken een boel herrie. Ze knagen slangen van de auto's stuk en vernielen isolatiemateriaal van huizen. Er zijn roekenkolonies te over in deze streek. Er zit een kolonie bij de N18. Plannen om deze drukke weg te verleggen, na ruim 30 jaar beraad, dreigen nu te worden opgeschort vanwege deze roekenkolonie. Bomen welke gevaarlijk dicht lang de weg N315 stonden konden niet gekapt vanwege vleermuizen welke er waren.

Dan heb ik het nog niet over vossen welke eieren van weidevogels eten. En wilde zwijnen welke wroeten in tuinen. Rugstreeppadden en kamsalamanders welke aanleg fietspaden tegenhouden. De Betuwelijn gehinderd hebben in aanleg. Hield de levendbarende hagedis de aanleg van een verhard toeristisch fietspad tegen. En knoflookpadden evenals de korenwolven een industrieterrein. De zandhagedis de bouw van een motelcomplex. De Noorse woelmuis de bouw van een pannenkoekenpaviljoen. Deze soorten zijn beschermd bij wet. Waarom geniet de kip niet meer bescherming? Aan de kosten kan het toch niet liggen?

Reageren op dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl