Nieuws/Wat U Zegt
1177543
Wat U Zegt

WUZmail: Wispelturig

In de gezondheidzorg zijn we met het verder uitkleden van de basiszorg weer terug bij af. Dat vindt W.K. de Klerk Bent u het met hem eens dat de goed verdienende Nederlanders betere zorg krijgt dan de sociale minima omdat deze het zich niet kunnen veroorloven om zich bij te verzekeren?

W.K. de Klerk

We hadden voor 2006 een gezondheidszorg voor iedereen, echter er was een splitsing in ’ziekenfonds’ voor de ’modalen’ en een particuliere verzekering voor de ’bovenmodalen’. Op initiatief van de VVD werd per 1 januari 2006 een eind gemaakt aan de particuliere verzekering teneinde iedereen een basisgezondheidszorg te geven. Weinig tot geen compensatie, alleen maar ellende. De VVD creëert nu een systeem, waarin het basispakket weer wordt uitgekleed, maar de wat beter gesitueerden kunnen nu weer een extra polis afsluiten voor extra zorg. Men is weer terug bij af.

Reageren op dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl