Nieuws/Wat U Zegt
1177544054
Wat U Zegt

Meerderheid voorstander van Deltaplan voor Noorden

Uitslag Stelling: Investeren buiten Randstad

De noordelijke provincies en Flevoland willen samen 220.000 extra woningen bouwen. Daar staat wel wat tegenover: een betere verbinding met de Randstad, zoals de aanleg van de Lelylijn. De meeste stellingdeelnemers vinden de uitruil een goed plan.

Het plan van Noordelijk Nederland dat deze week werd gepresenteerd, is op zijn minst ambitieus te noemen. Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland willen bijna een kwart miljoen huizen bouwen, bovenop de 100.000 die in deze vier provincies al op de planning staan. In ruil vragen zij om betere en snellere verbindingen tussen de Randstad en het noorden. Naast de verbetering van bestaand spoor, pleiten de vier provincies o.a. voor een nieuwe hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen (de Lelylijn) en een treinverbinding vanuit Groningen naar Emmen (Nedersaksenlijn). Kosten: 9,5 miljard euro.

„Een goed idee om de Randstad te ontlasten en het noorden te stimuleren,” klinkt het vanuit de stellingdeelnemers. 68 procent noemt de aanleg van nieuw spoor simpelweg nodig, en 64 procent vindt het een goed idee om fors meer woningen te bouwen. „De woningnood is nijpend,” zegt iemand. „Dit zou een goede oplossing kunnen zijn, ook voor bedrijven die zich hier kunnen vestigen. En daar komt weer werkgelegenheid uit voort.”

De verregaande plannen van de noordelijke provincies, ook wel samengeschaard onder de noemer ‘Deltaplan voor het Noorden,’ lijken voordehandliggend. De woningnood loopt de komende jaren naar verwachtingen alleen maar verder op, met een piek in 2025. De Randstad is dichtbevolkt, maar een goede infrastructuur – waaronder spoorwegen – kan helpen in een betere spreiding. Dat zien ook de stellingdeelnemers. Twee derde denkt zelfs dat door de aanleg van snellere treinverbindingen, meer mensen bereid zullen zijn richting het noorden te verhuizen. „Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de reistijd van deur tot deur niet langer dan anderhalf uur is,” oppert een respondent. Laat dat nu precies het geval zijn: een snelle trein op de Lelylijn zou de reistijd tussen Amsterdam en Groningen inkorten van ruim twee uur naar anderhalf uur.

Ook de coronacrisis zou het zetje kunnen zijn dat mensen vanuit de Randstad richting het noorden duwt. Ruim 70 procent denkt dat mensen bereid zijn naar provincies als Groningen en Friesland te trekken als ze van de baas thuis mogen blijven werken. „Aan de andere kant is die treinrit en de verbetering van het spoor ook niet meer zo hard nodig, als we toch massaal thuis blijven werken,” merkt iemand op.

Zoals dat gaat met grootse plannen, zijn er ook sceptische geluiden te horen. Zo ontsproten de eerste ideeën voor de Lelylijn al in 2018, waarna vrij snel zorgen rezen over het lot van de natuur op de plaatsen waar het spoor aangelegd zou worden. Van de stellingnemers zegt 44 procent deze zorgen te delen. Anderen zijn juist voorstander van nieuwe spoorverbindingen, maar zien niet waarom deze als wisselgeld worden ingezet voor de bouw van nieuwe woningen. „Bij het doortrekken van de Schiphollijn is nooit over wisselgeld gerept. Waarom nu wel?”

Toch zien onze respondenten uit het Noorden het ook veelal zonnig in. „Ik woon in Groningen en vind dat de voorzieningen in het noorden sterk verbeterd moeten worden. Liever nog gisteren dan morgen!”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo