Nieuws/Wat U Zegt
118090413
Wat U Zegt

Brief 3: ’Naam Natura 2000 gebieden wijzigen’

Is het geen oplossing voor het stikstofprobleem om de natura 2000 gebieden te wijzigen in Cultura 2000 gebieden, stelt Jur Visser voor.