Nieuws/Wat U Zegt
1184353137
Wat U Zegt

’Uiterlijk 2 maart winkels open’

Doe de winkels open en voer een extra maatregel in: ook op straat mondkapjes op, stelt Simon Luxen voor.

Wat een treurig beleid om de niet essentiële winkels nog steeds op slot te houden. Het aantal besmettingen zou met slechts 0,7 % toenemen als ze open gaan, blijkt uit eerdere cijfers.

Dat percentage kan nog worden gereduceerd door een extra maatregel; dat ook buiten mondkapjes worden gedragen zoals dat succesvol gebeurt in China, Japan en Zuid-Korea.

Dan ontstaat er een win-win situatie, zowel voor de winkeliers en consumenten als voor de overheid (minder subsidies).

De grenzen zijn nu echt bereikt. Het is onverantwoord de winkels nog langer te sluiten. Dat betekent veel verdriet in de privésfeer, ontslagen en faillissementen met domino-effecten. Op 2 maart a.s. uiterlijk open!

Simon Luxen, Lisse