Nieuws/Wat U Zegt
1194865
Wat U Zegt

Verkeerden worden het hardst getroffen

"Onbegrijpelijk dat ten gevolge van dit regeerakkoord weer de verkeerde mensen het hardst getroffen worden.", schrijft John uit Purmerend. Hij is werkzaam bij een groot uitvoeringsorgaan in de sociale zekerheid en wordt bijna elke dag geconfronteerd met 45-plussers die zijn ontslagen. Lees hier zijn relaas en reageer.

John uit Purmerend schrijft:

Onbegrijpelijk dat ten gevolge van dit regeerakkoord weer de verkeerde mensen het hardst getroffen worden. Ik heb het dan met name over de ingrepen in de ww. Van maximaal 38 maanden naar 24 maanden waarvan het tweede jaar op bijstandsniveau.   Zelf ben ik werkzaam bij een groot uitvoeringsorgaan in de sociale zekerheid en bijna elke dag word ik geconfronteerd met 45-plussers die zijn ontslagen. Na honderden sollicitatiebrieven worden zij behoorlijk wanhopig en terecht. Ondanks al onze pogingen, campagnes etc. om werkgevers bewust te maken over de kwaliteiten van 45-plussers, blijven zij tot heden massaal in gebreke deze mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt.   Nu wordt juist deze categorie mensen, die jarenlang hebben gewerkt en de ww-potten barstensvol hebben gestopt, op een niet mis te verstane wijze keihard gestraft voor hun inzet. Daarbij nog het feit dat er in het akkoord geen enkel plan te vinden is om werkgevers desnoods te verplichten een x-percentage van hun personeelsbestand uit deze doelgroep aan te stellen en de wanhoop bij deze afgeschreven groep is compleet. Schandalig en mijns inziens een staaltje van onbehoorlijk bestuur.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op www.wuz.nl