Nieuws/Wat U Zegt
1197511149
Wat U Zegt

’Investeren in kleine kerncentrales’

Het streven van Frans Timmermans om over dertig jaar 25 keer zoveel windturbines in Europese wateren te hebben als nu is toont het gebrek aan realistisch klimaatbeleid, stelt M.G Pieterse.

Pas recentelijk heeft het kabinet toegezegd zich te willen oriënteren om naast schone, hernieuwbare windenergie, een groter aandeel voor kernenergie in te ruimen dan de huidige 3 %. Daartegenover staat een percentage van circa 20%, dat wordt geadviseerd voor de uitvoering van de doelstellingen in het Parijs akkoord van 2015.

De 800 miljard die nodig zouden zijn om in 2050 300 gigawatt aan windpalen op zee te realiseren, staat in geen enkele verhouding tot de kosten die gepaard zouden gaan met de bouw van derde generatie kleine, technisch en innovatief geavanceerde veilige modulaire reactoren (SMR’s), die het klimaat ten goede komen.

De bouw van deze SMR’s kan er tevens voor zorgdragen dat kan worden voorkomen dat het aandeel van landturbines zou moeten worden uitgebreid.

Het is een zaak van nationaal belang dat de Nederlandse politiek zich distantieert van het huidige zogenaamd groene energiebeleid. Kernenergie zou als enige grootschalige schone energiebron een belangrijke rol moeten vervullen.

M.G. Pieterse

Castricum