Nieuws/Wat U Zegt
1198688629
Wat U Zegt

’Raad van State vrijuit in stikstofcrisis’

De stikstofcrisis mag dan velen allerminst bevallen, de Raad van State treft daarvoor geen blaam, aldus Willem de Kan.

Nota bene in een door lezers tot brief van de dag gekozen brief (WUZ. 25/10), roept de schrijver op de Raad van State te herschikken. Waarschijnlijk niet als zodanig bedoeld, maar wel een doodenge reactie op een uitspraak van de Raad inzake stikstof, die de schrijver niet zint.

Ook al zou de Raad van State bestaan uit leden met ’erebaantjes’, de onafhankelijkheid staat niet ter discussie. Bovendien toetst de Raad slechts voorgelegde regelgeving, die niet door de Raad zelf maar door de politiek is bedacht.

Dus ’don’t shoot the messenger’. Als er in dit dossier al sprake moet zijn van ’herschikken’, dan moet dat zijn onder politici, die de gevolgen van wat zij hebben goedgekeurd niet hebben overzien.

Willem de Kan