Nieuws/Wat U Zegt
1202482198
Wat U Zegt

Brief 3 ’Hoekstra moet spaarder helpen’

De ABN Amro bank heeft als eerste voor haar rekeninghouders de spaarrente op 0 gesteld, weet F. Heeffer.

De overige Nederlandse banken wachten daar nog even mee tot het moment dat zij zien dat de ABN Amro-cliënten hun bank trouw blijven en niet massaal overstappen. Dit overstappen wordt bemoeilijkt doordat de klanten dit niet kunnen doe met behoud van hun rekeningnummer. Ze worden als het ware gegijzeld.

De grote vraag is en blijft wanneer de Nederlandse Belastingdienst ook zover is dat zij haar heffing op spaartegoeden evenredig omlaag brengt, gelijk aan de ontvangen rentevergoedingen van 0 of 0,01 procent.

De Tweede Kamer heeft er al eens over gepraat maar dat was volgens de minister van Financiën een grote klus dat niet zomaar één- twee- drie kon geschieden. Hoezo moeilijke klus? Iedere spaarder ontvangt van zijn/haar bank in de maand januari een overzicht van het spaartegoed met daarop de vermelding van het bedrag dat als rentevergoeding wordt (werd) uitbetaald. Laat de minister van Financiën Wopke Hoekstra er nu eens voor zorgen dat er recht wordt gedaan voor de Nederlandse spaarder en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

F. Heeffer, Uden