Nieuws/Wat U Zegt
120796540
Wat U Zegt

’Fraude met asielaanvragen’

Naar nu blijkt is de IND enkele jaren geleden door honderden Oegandezen bij de neus genomen door zich ten onrechte uit te geven als homoseksuele asielzoekers. Hun asielaanvraag werd gehonoreerd met een verblijfsvergunning, weet Cor Veenma.

De onterecht verkregen vergunningen schijnen moeilijk ingetrokken te kunnen worden. Vreemd, want als je hier te lande een vergunning, uitkering of iets van dien aard op valse gronden hebt verkregen, dan wordt die vergunning ingetrokken of uitkering stopgezet en onterecht ontvangen gelden moeten worden terugbetaald, mogelijkerwijs gevolgd door een boete.

Hoe vaak is de IND al niet met een kluitje in het riet gestuurd?

Cor Veenma, Assen