Nieuws/Wat U Zegt
1209347859
Wat U Zegt

’Geen enkele noodzaak voor pensioenkorting’

Terwijl de pensioenvermogens in tien jaar tijd zijn verdubbeld, wordt nu een mogelijke pensioenkorting voor het komend jaar aangekondigd als de dekkingsgraad per 31 december 2019 te laag zou zijn, schrijft Rita van de Vliet-Sandee.

Deze dekkingsgraad wordt kunstmatig te laag berekend aan de hand van te harde en onrealistische rekenregels. Nederland bungelt in Europa onderaan met een rekenrente van slechts 1,2% ondanks de zeer goede rendementen bij pensioenfondsen. Ter vergelijking: de rekenrente in Duitsland bedraagt 3,3% en in België 2,7%.

De rekenrente wordt tot nu toe gebaseerd op de kunstmatig laag gehouden marktrente, die sterk negatief wordt beïnvloed door Europees beleid. De pensioenfondsen willen dan ook zeer terecht dat, behalve de extreem lage marktrente, ook de gunstiger beleggingsrendementen van de pensioenfondsen voor een deel worden meegenomen in de te hanteren rekenregels.

Daarom zou een rekenrente van 2%, die door 50Plus reeds vorig jaar is voorgesteld, alleszins redelijk zijn. De dekkingsgraden bij de pensioenfondsen zouden met een rekenrente van 2% ruim voldoende zijn. Hierdoor zouden kortingen volstrekt overbodig zijn en pensioenen voor jong en oud nu en in de toekomst zeker worden gesteld.

Dan zal er ook veel vermogen van de oudere generatie bij overlijden vrijvallen, zoals een lezer eerder aangaf. Het is ronduit beschamend dat in een beschaaf land als Nederland zo met gepensioneerden, die het land na de Tweede Wereldoorlog door hard werken en zuinig leven hebben opgebouwd, wordt omgegaan. Terwijl er voor korting of bevriezing van pensioenen geen enkele noodzaak is!

Rita van de Vliet-Sandee, Middelburg