Nieuws/Wat U Zegt
1210953421
Wat U Zegt

’Tijdelijke asielstop noodzakelijk’

Wat is er nou op tegen om tijdelijk een asielstop af te kondigen, vraagt A. Luermans zich af.

Ondanks de strenge internationale regelgeving is het heel goed te verdedigen dat je zo’n tijdelijke stop benut om de aanwezige asielzoekers op een ordentelijke manier in ons land onder te brengen. Zodra dat is gelukt zou de instroom weer op gang kunnen worden gebracht. Zo’n tijdelijk asielstop is van belang om de huidige asielzoekers een humaan verblijf te geven en zorg te dragen voor een goede integratie. Wie is daar nou op tegen?

A. Luermans, Maastricht