Nieuws/Wat U Zegt
1219411
Wat U Zegt

LEZERSMAIL: Licht uit in Friesland

Het is de provincie Fryslân en zijn gemeentes in de (lampe)bol geslagen. Het besluit om de openbare verlichting vroeger in de avond op de spaarbrander te zetten, is een ondoordachte beslissing, genomen van achter de rekenmachine, zonder te kijken wat de effecten hiervan zijn.

Parkeerterreinen, uitritten, kruisingen, onoverzichtelijke bochten en hele stukken weg zijn plots onverlicht en daardoor gevaarlijk. Ook het onderhoud en de controle op de werking van de openbare verlichting laat te wensen over. Dit ondanks herhaalde malen signaleren en doorgeven aan de verantwoordelijke instanties.

Wie draait er straks op voor de onnodige schade die dit zal gaan veroorzaken?

Kees vd Burg, Oosterwolde