Nieuws/Wat U Zegt
1221534616
Wat U Zegt

Deelnemers vrezen terugkeer van vijf moslimstrijders

Uitslag stelling: Geen genade voor jihadist

De vijf jihadisten die hun Nederlanderschap hebben teruggekregen, mogen niet terugkeren naar Nederland. Althans, dat vindt niet alleen de Tweede Kamer maar ook de overgrote meerderheid (98 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag.

Van het vijftal werd het paspoort ingetrokken omdat zij zich hadden aangesloten bij verboden groeperingen in Syrië en Irak. De Raad van State oordeelde eerder in april dat van twee andere uitreizigers de nationaliteit onterecht is afgenomen. Toen die mannen zich in 2013 en 2014 bij de strijdgroepen aansloten, stonden die nog niet op de officiële lijst van verboden groepen. Dat gebeurde pas in 2017, en omdat de wet op het Nederlanderschap geen terugwerkende kracht heeft is die niet op de twee uitreizigers van toepassing, stelde de hoogste bestuursrechter. Justitie heeft na die uitspraak naar vergelijkbare gevallen gezocht en op verzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hebben de vijf hun Nederlands paspoort teruggekregen. Zij hebben ook de Marokkaanse nationaliteit.

De meeste deelnemers vinden de beslissing onbegrijpelijk en sommigen beargumenteren waarom zij vinden dat de jihadisten hun Nederlanderschap moeten inleveren. Zo stelt één van hen: „Als je vecht voor een vreemde mogendheid, verlies je het Nederlandschap. En als je het ’Westen’ ook nog eens als vijand beschouwt, heb je helemaal geen recht van spreken meer.” Anderen wijzen weer op een vermeende ongerijmdheid: „ Een Nederlander die een andere nationaliteit aanvraagt, verliest zijn Nederlanderschap. Deze mensen hebben gevochten voor het kalifaat en hebben allemaal een ander paspoort van een land waar ze terechtkunnen. Laat ze daarheen gaan en laat ze daar berechten.”

Toch is het niet zo simpel om paspoorten van uitreizigers naar Syrië en Irak in te trekken of om hen veroordeeld te krijgen. Simpelweg omdat informatie over oorlogsdaden en schendingen van mensenrechten lastig te verkrijgen zijn en daardoor bewijzen ontbreken.

Volgens cijfers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zijn in totaal 305 mensen afgereisd naar strijdgebieden in Syrië en Irak. Velen vrezen dat de zaak van de vijf jihadisten als een soort precedent gaat werken, waardoor meer jihadisten hun paspoort zouden kunnen terugkrijgen. Maar nog meer angst hebben zij dat de vijf jihadisten en andere moslimstrijders naar Nederland terugkeren. „Deze mensen mogen niet terugkeren, ze zijn levensgevaarlijk”, klinkt het alom. De beelden van wandaden van IS-soldaten en verwante strijdgroepen staan bij velen nog op het netvlies.

De angst zit diep dat teruggekeerde jihadisten hier een aanslag plegen. „De Nederlandse regering moet zijn burgers beschermen tegen deze krankzinnige moordenaars”, stelt een IS-tegenstander. En een ander valt bij: „Deze mensen hebben zelf de keuze gemaakt zich bij moordbrigades aan te sluiten.”

Slechts een minieme minderheid van twee procent is niet op voorhand tegen de terugkeer van de vijf jihadisten. Deze respondenten stellen vaak: „We weten nog niet wat er precies speelt, hoe kan je dan een oordeel vormen?”

Maar onder hen zijn ook voorstanders van repatriëring, juist om juridische redenen. „Haal ze maar terug om te berechten. Daarna in de gaten houden”, oppert één van hen.