Nieuws/Wat U Zegt
1225794442
Wat U Zegt

Brief 3 ’Tegenstrijdig milieubeleid’

In Nederland kampen we met een CO2 crisis en een crises op de woningmarkt, stelt B. van Dam.

De burgers worden in tegenstelling tot andere Europese landen nauwelijks gecompenseerd vanwege de onbetaalbare energie. Wel moeten wij geprikkeld worden om energie te besparen. Voor natuur en klimaat, weet u wel. Maar we hebben er vervolgens geen moeite mee dat bossen elders in Europa worden gekapt, als hout voor biomassa wordt geimporteerd en hier wordt verbrand. Ons land is een grote importeur van biomassa. Dat is mijns inziens tegenstrijdig beleid. Klimaatverandering draait slechts om één ding en dat is geld.

B. van Dam