Nieuws/Wat U Zegt
1226244805
Wat U Zegt

Eerlijke prijs betalen voor bio-product

Er zijn in Nederland zoveel mooie voorbeelden van boeren die bewijzen dat biologische en kringlooplandbouw zeer goed werkt voor zowel de dieren, het milieu als ook voor de boer zelf.

Deze boeren zijn elke dag bewust bezig met bijv. mestmanagement om hun stikstofuitstoot zo laag mogelijk te houden. Als je op hun boerderijen komt zie je de dieren buiten waardoor de natuur, weidevogels en insecten goed gedijen. Deze boeren moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en aandacht voor hun inzet. Consumenten zullen moeten beseffen dat dagelijks vlees eten niet nodig is. Er zijn genoeg alternatieven. Alleen dan kan biologische en kringlooplandbouw volledig slagen.

Anneke Sasbrink,

Markelo