Nieuws/Wat U Zegt
1229113326
Wat U Zegt

Respondenten zitten niet in de rats over droge periode

Uitslag Stelling: ’Beter watermanagement’

De meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden het niet nodig om ons grote zorgen te maken over de droogte in Nederland. Afgezien van woensdagavond heeft het sinds half maart niet meer geregend. Vooral de landbouw heeft er last van.

Er is echter ook een flink deel van de respondenten dat zich wel zorgen maakt over het droge weer. Het komt maar zelden voor dat het zo weinig regent in Nederland. Toch denken deelnemers dat er in de nabije toekomst meer van zulke droogterecords zullen sneuvelen. Een nuchtere deelnemer verklaart: ,,Atijd dat gezeur. De ene keer is het weer te nat, de andere keer te droog. In februari stond het water nog tot aan mijn voordeur en nu is er weer te weinig. Het houdt echt nooit op.” Een ander meent: ,,Hoezo te droog, woensdag regende het keihard.”

De meeste stemmers vinden niet dat Nederland op het moment de droogte goed te lijf gaat. Ook denkt een meerderheid dat Nederland niet voldoende is toegerust om dit te bestrijden. ,,We moeten het water beter managen. Het is steeds weer achter de feiten aanhobbelen. Zorg ervoor dat het goed wordt opgeslagen voor droge tijden, als het juist heel veel regent.”

Twee derde van de stemmers vindt dat Nederland meer moet doen om de droogte tegen te gaan. Een reactie: ,,Gewoon slecht watermanagement. We hebben water genoeg, alleen op de verkeerde plekken.” Een stemmer: ,,We moeten stoppen met bouwen op heel laaggelegen gebieden, want daarom moet het grondwaterpeil zo laag blijven. Verhoog het peil, want anders ontstaat er ook schade aan gebouwen.”

Twee derde van de stemmers vindt het een goed idee om de grondwaterstanden te verhogen. Een voorstander merkt op: ,,Als de boeren nu niet het grondwaterpeil zo laag mogelijk willen houden, dan waren we van een hoop gelazer af.”

Als (veel) regen uitblijft, dan is er het risico dat dat de oogsten mislukken en de voedselprijzen nog meer zullen stijgen. Driekwart van de stemmers gelooft dat dit gaat gebeuren. ,, In India mislukten de oogsten ook al. De ramp is compleet als dat in Europa ook gaat gebeuren. Zeker door de oorlog in Oekraïne”, klinkt het. Een andere pessimist denkt: ,,De voedelprijzen zijn nu al niet meer te betalen voor een groot deel van de Nederlanders. Dat wordt alleen maar erger.”

Nu het voorlopig weinig gaat regenen, moeten huishoudens zuinig omspringen met water, zo vindt een meerderheid van de stemmers. Toch is slechts een kwart van de respondenten bang dat er een tekort zal ontstaan aan drinkwater. Een deelnemer stelt voor: ,,Het zou goed zijn als er niet meer van die plastic zwembaden worden verkocht, die gevuld worden kostbaar drinkwater.” Een andere respondent pleit voor het gebruiken van hemelwater voor het doorspoelen van toiletten en douchen, in plaats van drinkwater.” Weer iemand anders: ,,Zo lang je nergens groen hebt en overal asfalt en beton, droogt het land wel heel snel uit.

Bijna alle respondenten vinden het belangrijk als Nederlanders zich bewust worden van onze waterhuishouding. ,,We krijgen iedere dag water uit de kraan. We leven zo’n luxe leven, daar zijn we ons niet bewust van. ,,Het zal niet snel gebeuren dat we een watertekort hebben, maar schoon drinkwater is een groot goed.”

Download PDF:

Bijlage 1