Nieuws/Wat U Zegt
1232099425
Wat U Zegt

’Datacenter schadelijk voor heel Nederland’

Als de gemeenteraad van Zeewolde op 16 december in meerderheid stemt voor plaatsing van die datacenters binnen de gemeente, is het de plicht van het kabinet die plaatsing te verhinderen, vindt Piet Kremer.

Het is toch te gek voor woorden dat een kleine gemeente een besluit neemt dat schadelijk is voor heel Nederland. Met die stroomvretende datacenters spannen we het paard achter de groene duurzaamheidswagen. Die datacenters jagen het stroomverbruik dusdanig op dat extra windparken nodig zijn, terwijl het kabinet ons burgers oproept om zuinig om te springen met elektriciteit. Met datacenters nog meer ruimtebeslag, nog meer waterverbruik en nog meer verontreiniging.

Piet Kremer