Nieuws/Wat U Zegt
1237398021
Wat U Zegt

Deelnemers: Fouten maken planbureau onbetrouwbaar

Uitslag stelling: ’Weer een groene leugen’

De stellingdeelnemers hebben geen enkel vertrouwen in het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het instituut dat de regering advies geeft in milieuzaken heeft volgens hen te veel invloed in Den Haag. „Deze klimaatdrammers bepalen het beleid.”

Huiseigenaren en woningcorporaties zijn veel meer geld kwijt aan de vergroening van huizen dan dat het kabinet heeft voorgespiegeld, gaf het PBL afgelopen week toe. „Voor de constatering dat verduurzaming van een woning veel meer zou kosten had ik het PBL niet nodig”, vertelt een deelnemer, tevens huiseigenaar. „Van de offertes voor alleen al het vervangen van ramen en kozijnen lig ik wakker, minimaal 25.000 euro. Als je dan kijkt naar de cijfers die de overheid presenteert, vraag je je werkelijk af welke infantiele ’rekenmeester’ ze met een calculator hebben laten spelen.”

Bij de inschatting van de kosten zou het PBL er geen rekening mee hebben gehouden dat aannemers winst moeten maken. Ook kosten voor architecten, constructeurs en installatie-adviseurs zijn niet volledig meegerekend. Vreemd en ongeloofwaardig, stelt men. „Het planbureau moet intern de boel op orde hebben. Het vergeten van deze aspecten is heel dom”, reageert een respondent. „Burgers vertrouwen op deze cijfers en stappen er daarom in maar krijgen achteraf een heel andere rekening gepresenteerd”, zegt een ander.

Volgens minister Wiebes (Klimaat) is het nu eenmaal een raming die inspeelt op veranderingen en daarom telkens weer wordt aangepast. „Geen excuus”, wordt er gezegd. „Een raming mag er niet meer dan zo’n 10% naast zitten. Dit zijn tientallen procenten”, weet één van de respondenten. Een raming moet je kunnen aanpassen, maar als je meerdere essentiële onderdelen van een offerte vergeet mee te nemen, is dat gewoon slecht werk.”

Anderen vinden de miscalculatie vooral ongeloofwaardig. „Er zitten allemaal belanghebbenden in de pan te roeren”, zegt iemand die net als velen vermoedt dat de cijfers bewust anders worden gepresenteerd. „Ze kunnen daar heus wel rekenen, ze hebben de cijfers willens en wetens aangepast om niet te veel mensen tegen de verduurzaming in het harnas te jagen.” Een ander gaat hierop door: „ze weten precies waar ze naartoe moeten rekenen.” En: „Het PBL vertelt aan het kabinet wat het kabinet wil horen. Het is niet voor eerst dat het instituut er zogenaamd naast zat.” Men vindt dat de regering in plaats van zich te verschuilen achter dit soort instituten eens op een andere manier te werk moet gaan: „Luister naar echte wetenschappers. Stel een wetenschappelijk forum aan en ga daar mee werken”, suggereert iemand.

De meesten staan in ieder geval niet achter de huidige klimaatpolitiek: „Al die verduurzaming, het kost handenvol met geld”, wordt er gezegd. Dat Nederland van het gas af moet is sowieso onzin, vindt het gros. „Gas is het minst vervuilend. We moeten er vanaf omdat Groningen dicht moet en het kabinet niet afhankelijk wil zijn van het buitenland.” Ook brengt totale isolatie van huizen andere problemen met zich mee: „radon- en thorongassen kunnen niet goed weg in een supergoed geïsoleerd huis. Het aantal kankergevallen zal toenemen.” Een ander voegt toe: „Gas is de schoonste fossiele brandstof. Kijk naar Duitsland waar velen nu overstappen op gas.”