Nieuws/Wat U Zegt
1238404
Wat U Zegt

Zorgfraude

In tijden van enorme bezuinigingen plegen zorginstellingen en/of medewerkers ervan fraude met declaraties of plegen andere falsificaties. De politiek moet dit keihard aanpakken.

De burgers betalen steeds meer premie voor steeds minder zorg. Het eigen risico gaat waarschijnlijk verdubbelen en het ligt in de lijn van verwachtingen dat mensen hierdoor minder zorg gaan gebruiken en misschien gaan er wel mensen sterven door deze maatregelen.

Het niet betalen van je zorgpremie wordt - terecht - keihard aangepakt tot en met beslag op iemands inkomen.

Dan is het toch een verkeerd signaal, zelfs verwerpelijk, dat de instellingen en/of personeel welke de zorg moeten verlenen, van ons belastingsgeld, ongestraft deze handelingen kunnen blijven uitvoeren?

Jan van der Meeren, Eindhoven