Nieuws/Wat U Zegt
1241780119
Wat U Zegt

Deelnemers erg verdeeld over nut kosmische missies

Uitslag stelling: ’Weer race naar de ruimte’

Het is deze week 50 jaar geleden dat de bemanning van de Apollo 11 aan hun befaamde maanreis begon. De epische maanlanding staat bij velen nog op het netvlies. Maar over de vraag of investeren in ruimtevaart nu zinvol is, zijn de meningen sterk verdeeld.

Van de respondenten is 48 procent voorstander van ontdekkingstochten in het heelal en onderzoek op planeten, terwijl 45 procent uitgesproken tegenstander is. De ruimtevaartsympathisanten zien vooral voordelen op technisch gebied en op het gebied van grondstoffen. Zo stelt één van hen: „Al die ruimtevluchten brengen ook heel veel nieuwe ontdekkingen en uitvindingen met zich mee. Deze technische ontwikkelingen mogen niet stoppen, wij moeten verder het heelal ontdekken. Ons bestaan kan er wel eens van afhangen, deze planeet aarde wordt te vol. En misschien kunnen we ertsen van andere planeten halen.” En een ander benadrukt wetenschappelijk onderzoek in de kosmos: „Het is belangrijk voor innovaties. Veel technologie in de medische wereld vindt zijn oorsprong hier. Ook van onderzoek in vacuüm of gewichtloze toestand leren we veel.” En weer een ander meent dat het van groot belang is voor onze toekomstige energievoorziening: „In ons zonnestelsel zijn ongelofelijke voorraden Helium III-isotoop aanwezig, dat is een belangrijk element voor kernfusie.”

Veel voorstanders vinden de ruimtevaart ook erg belangrijk om te overleven en voor de instandhouding van de mens. Doemscenario’s als oorlogen en overbevolking op aarde stemmen deze respondenten somber; zij menen dat ruimtebases op andere planeten noodzakelijk zijn als uitwijkmogelijkheid wanneer leven op aarde onmogelijk wordt. „De aarde gaat ten onder aan overbevolking. Verkassen naar een andere omgeving wordt zo noodzakelijk.”

De stellingtegenstanders hameren vooral op de extreme kostenpost van de ruimtevaart en zien de talloze miljarden liever besteed aan andere zaken. „Het is pure geldverspilling. En dan de burger weer op kosten jagen met elektrische auto’s en een gasloze maatschappij.” En sommigen menen dat ruimtevaartprojecten slechts dienen ter meerdere eer en glorie van het land dat een raket de ruimte instuurt: „Ik vraag me af of de technische innovaties wel opwegen tegen de enorme kosten die gemaakt moeten worden voor de ruimtevaart. Mogelijk is het op de eerste plaats een prestigeproject voor landen die meedoen.”

De hernieuwde belangstelling voor het heelal springt in het oog doordat naast de VS meer landen maanmissies plannen. India moest afgelopen maandag door een technisch mankement een lancering annuleren, maar het land is vast van plan om de lancering op een later tijdstip toch uit te voeren. Mumbai wil een grootmacht in de ruimte worden, maar heeft concurrentie van de VS, Rusland en China. De ’race naar de ruimte’ doet sommigen vrezen voor een kosmische competitie: „Ik ben bang dat er nu een soort wedloop ontstaat.” Maar anderen geloven dat het wel losloopt omdat landen vaak samenwerken bij ruimteprojecten. Dit is ook waar veel ruimtevaartaanhangers op inzetten: „We bundelen alle krachten en maken wereldwijd een gezamenlijk ruimteprogramma. Dit voorkomt verspilling van middelen die beter ingezet kunnen worden en het bevordert de vrede.”