Nieuws/Wat U Zegt
1250983532
Wat U Zegt

’Leuk die principes maar niet met mijn gespaarde geld’

Uitslag: ABP bukt voor milieulobby

De beslissing van pensioenfonds ABP om niet langer te beleggen in producenten van fossiele brandstoffen, valt niet in goede aarde bij de deelnemers aan de Stelling van de Dag. Maar liefst 85% van de respondenten stelt die keuze niet te snappen.

Een besluit voor de bühne, noemt één van de deelnemers de aankondiging van het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren om voortaan een fossielvrije route te kiezen. Daar zijn veel anderen het mee eens. „ABP bukt voor de milieulobby”, schrijft iemand. „Ik denk dat hun motieven eerder commercieel gericht zijn dan ideëel.”

„Het ABP bemoeit zich met dingen die in strijd zijn met hun doelstelling: zorgen voor een uitstekend pensioen voor haar deelnemers”, stelt een ander. „Dit is politiek bedrijven en een keuze die ze nooit hadden mogen maken zonder hun deelnemers daarover te raadplegen. Schoenmaker blijf bij je leest!”

85% van de respondenten zag meer heil in de eerdere strategie van ABP om juist actief bij olie- en gasbedrijven betrokken te blijven om deze organisaties zo een duurzamere richting op te krijgen.

„Kortzichtig en oerdom”, noemt een stellingdeelnemer de koerswijziging. „Zonder de kennis en kracht van concerns als Shell kun je de energietransitie wel vergeten. Het is veel dus veel beter om zwaar in dergelijke bedrijven te zitten zodat je stem wordt gehoord en je invloed blijft hebben op de strategie”, zegt deze respondent.

„Andere beleggers nemen de goed renderende aandelen van de fossielbedrijven gewoon over en strijken graag het dividend op. Het milieu noch het klimaat worden hier een steek beter van. De enige die inlevert is het ABP”, verwacht een andere respondent.

„We blijven de komende tientallen jaren gewoon met z’n allen nog fossiele brandstoffen gebruiken”, denkt een ander. „Het ABP moet zorgen voor goede rendementen zodat er weer geïndexeerd kan worden. De gepensioneerden kunnen daardoor ook weer meer besteden en bijvoorbeeld een elektrische auto aanschaffen.”

De meeste respondenten vrezen dat het besluit van ABP gevolgen zal hebben voor het langjarig rendement, ondanks de belofte van het pensioenfonds dat dit niet zo zal zijn.

„Onder het mom van milieu worden wij aan alle kanten genaaid. Daar gaat weer een deel van mijn pensioen”, reageert een deelnemer van het fonds. „Door in te spelen op de wensen van een kleine minderheid wordt de kans op een groter rendement voor de overgrote meerderheid beperkt”, aldus een ander.

Velen hechten dan ook geen waarde aan de stelling dat het algemeen belang zwaarder moet wegen dan persoonlijk belang. Slechts 16% is het daar mee eens. „Het ABP moet gaan voor een zo hoog mogelijk rendement en niet voor het meewaaien met een groep. Het is niet hun eigen geld dat belegd wordt maar van mensen die er vanuit gaan dat ze straks een goed pensioen hebben”, stelt iemand. „Leuk hoor die principes, maar niet met mijn gespaarde geld alstublieft!”

Sowieso trekken weinig stellingdeelnemers zich iets aan van de verontrustende berichten over het klimaat. 82% van hen geeft aan dat deze berichten geen invloed hebben op hun dagelijkse manier van leven. Zo schrijft een respondent: „Klimaatdoeleinden en -plannen maken mensen arm. En Nederland kan de wereld niet veranderen.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop