Nieuws/Wat U Zegt
1253152
Wat U Zegt

Deelnemer: ’Woonkamer behangen met afwijzingen’

Uitslag stelling: Steun voor basisinkomen

Oudere werklozen solliciteren zich vaak een slag in de rondte. Tientallen, soms honderden sollicitaties zonder enig resultaat. Moeten we deze groep niet vrijstellen van sollicitatieplicht? Ja, zegt maar liefst 89 procent van de deelnemers aan de stelling.

Wie geen werk heeft en niet hoeft te solliciteren, heeft toch inkomen nodig. Hoewel het kabinet er niets voor voelt gaan er steeds meer stemmen op voor een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. Het tv-programma Radar startte in mei een petitie voor een experiment met het basisinkomen. Deze werd door ruim honderdduizend mensen ondertekend en dinsdag door presentatrice Antoinette Hertsenberg aan de Tweede Kamer overhandigd.

Steun voor het schrappen van de sollicitatieplicht is er niet alleen onder de oudere stemmers. Ook de groep tot 45 jaar vindt in meerderheid dat ouderen een basisinkomen moeten krijgen zonder dat daar de verplichting tot solliciteren tegenover staat.

Acht op de tien deelnemers zijn ervan overtuigd dat oudere werklozen nu nagenoeg kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Ook wanneer de voorspelde krapte op de arbeidsmarkt zich aandient, denkt 61 procent nog dat ouderen weinig kans zullen maken. ,,U past niet in het profiel. Ik kan mijn woonkamer er mee behangen”, reageert iemand verbolgen. Een andere deelnemer vindt de sollicitatieplicht in de huidige vorm meer lijken op ‘pesterij door het UWV’.

Een respondent vertelt in 2 jaar tijd 150 keer gesolliciteerd te hebben zonder ook maar één uitnodiging te ontvangen. ,,Stuur ik mijn CV niet mee dan krijg ik gelijk de vraag om deze na te sturen. Maar daarna toch een afwijzing vanwege de leeftijd. Ook telefonisch gehoord dat mijn leeftijd problematisch is. Afschaffen die sollicitatieplicht!”

Niet iedereen wil de sollicitatieplicht laten varen. ,,Slecht voor de maatschappij en ook voor de persoon zelf. Mensen moet actief en betrokken blijven en bijdragen. Herscholen en een simpelere baan zoeken met minder loon”, aldus een stemmer.

De introductie van een basisinkomen voor oudere werklozen is duur, maar is volgens 68 procent van de respondenten financieel wel haalbaar. Tegenover een basisinkomen hoeft wat 47 procent geen tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk, te staan; 42 procent vindt van wel. ,,Met verplicht vrijwilligerswerk worden betaalde banen verdrongen. Regulier werk wordt dan ineens vrijwilligerswerk”, reageert iemand.

Twee derde vindt dat de hoogte van het basisinkomen minimaal op WW-niveau moet liggen. Een kwart vindt bijstandsniveau voldoende. Niet alle voorstanders van het basisinkomen vinden dat deze al op 55-jarige leeftijd hoeft in te gaan. Ruim de helft vindt 60 jaar een prima leeftijd.

Als het uiteindelijk niet tot een basisinkomen komt en ouderen toch moeten solliciteren, dan vinden ruim zes op de tien deelnemers dat ouderen beter beschermd moeten worden tegen ontslag dan jongere werknemers. De helft is voor een quotum, waarbij bedrijven worden verplicht een bepaald percentage ouderen in dienst te hebben. ,,Wanneer bedrijven niet willen, moeten we het maar afdwingen”, schrijft iemand. Die mening wordt door een andere respondent niet gedeeld. ,,Een quotum vind ik niets, want de beste moet de baan krijgen.”