Wat U Zegt/Columns
125319
Columns

DFT

Klimaatverandering

In 2003 zei president George W. Bush dat men niet kon verwachten dat hij in klimaatverandering geloofde. Want maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen, zou in Amerika tot banenverlies leiden.

Tussen 2003 en 2017 is de opwarming van de aarde gewoon doorgegaan, is het aantal banen in de Amerikaanse industrie met 2 miljoen gedaald, is er in Parijs een klimaatakkoord gesloten en komt er een president die zegt dat klimaatverandering flauwekul is en dat de kolenmijnen weer open moeten. Als een verschijnsel je niet bevalt, ontken je het gewoon, of dat nu het aantal toeschouwers bij een inauguratie betreft, dan wel de opwarming van de aarde.

Ook Nederland heeft nog de nodige klimaatveranderingontkenners en die vindt men voornamelijk in rechtse kringen. Niet economisch rechts, maar maatschappelijk rechts. Hoe dat komt, is nooit helemaal duidelijk. Juist conservatieve mensen zouden voor behoud van het milieu moeten zijn en alles moeten bestrijden wat onze leefomgeving bedreigt. In Amerika heten aanhangers van de milieubeweging niet voor niets ’conservationists’. Maar het kan ook zijn dat de ontkenners klimaatverandering zien als een bedreiging van hun levensstijl en dat het hen niets kan schelen welke wereld zij voor hun kleinkinderen achterlaten.

Het interessante is nu dat het bedrijfsleven al veel verder lijkt te zijn in het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering dan de overheid. ExxonMobil heeft een paar weken geleden de regering-Trump opgeroepen zich niet uit het Parijse klimaatakkoord terug te trekken. De naam Exxon roept bij velen nog associaties op met de olieramp met de Exxon Valdez in 1989, in de wateren van Alaska, maar de tijden zijn veranderd. Oliemaatschappijen, BP voorop, proberen zich groener te gedragen, onder meer door over te stappen op aardgas, dat minder CO2 uitstoot.

In Nederland is het omgaan met klimaatverandering nu ook een thema bij de formatieonderhandelingen en ook hier zien we dat bedrijven de politiek aansporen om maatregelen te nemen. VNO-NCW heeft zich terecht uitgesproken voor een kabinet met GroenLinks erbij. De ondernemingen op de Maasvlakte willen dat Rotterdam een groene haven wordt. Het is opvallend dat het CDA, dat altijd zo graag benadrukt dat de mens de rentmeester van de schepping is, nu door het bedrijfsleven eraan herinnerd moet worden dit rentmeesterschap ook serieus te nemen.

Het goed omgaan met klimaatverandering kan juist in een land als Nederland veel nieuwe bedrijvigheid opleveren. Anders dan Amerika hoeft Nederland geen kolenmijnen meer te sluiten. De Deltawet, unaniem aangenomen door ons parlement om Nederland leefbaar te houden als de zeespiegel stijgt, levert een investeringsprogramma van tientallen jaren op, waar Nederlandse bedrijven van profiteren. Klimaatverandering is een bedreiging, maar vooral een kans.